начало
 
Продукти Продукти
Гипсокартон

СИСТЕМИ ЗА СУХО СТРОИТЕЛСТВО

 

Строителните плоскости на Кнауф GK са голямоформатни гипсоkартонени плоскости съгласно А - норма В 3410 (DIN 18180) и подлежат на постоянен собствен и чужд Контрол на качеството. Гипсокартонените плоскости се състоят от гипсово ядро, което е обвито със специален картон. Плоскостите могат да се доставят с паробариера на обратната страна от алуминиево фолио или РЕ - фолио и различни топлоизолационни покрития Според целта на употребата се прилагат различни видове строителни плоскости GК на Кнауф. СИСТЕМИТЕ ЗА СУХО СТРОИТЕЛСТВО МОГАТ ПОВЕЧЕ ОТКОЛКОТО СТРУВАТ Това, че сухото вътрешно строителство и преди всичко неговите превъзходни, строително биологически качества, могат да намалят значително общите строителни разходи, при същевременно по - висок жилищен комфорт, открива благоприятни перспективи.

 

 

 

 

GKB 6.5/1200/2000 mm.

GKB 9.5/1200/2000 mm.

GKI 12.5/1200/2000 mm.

GKF 12.5/1200/2000 mm.

GKB 12./1200/2000-3000 mm.


Сухото вътрешно строителство дава един оптимум по отношение на околната среда и здраве, индивидуално и гъвкаво оформление, жилищен комфорт, уютност и неговата ефективност. Все повече хора се ориентират в голяма степен към сочещия бъдещето и екологично адекватния строителен материал гипс, тъй като той, благодарение на последни иновации, наред с класическите строителни техники предлага напълно нови творчески възможности за оформление. Сухите подови основи, преградните стени, предстенните обшивки, сухите мазилки, подпокривните пространства и таваните от естествения продукт гипс са биологично напълно безвредни и се препоръчват в нарастваща степен от експертите. Както българския гипсофазер, така и вносния са идеалните материали за бързо изграждане на преградни стени, декориране и изолация.

 

 

 

 

Гипскартонът е подходящ, както за разделяне

на голямо жилищно помещение или офис на

по-малки, но функционални помещения, така

и за изграждане на бани и тоалетни. Освен това

стените имат подобрена шумо и топло изолация.

 

СУХИ ПОДОВЕ

За запознатите със съвременните строителни технологии заглавието на статията звучи познато и разбираемо. Най-малкото автоматично се свързва с понятието „сухо строителство“. За неспециалистите ще се постараем да дадем малко повече предварителни пояснения. Понятието „сухо строителство“ трайно се утвърди в строителната практика като метод, който позволява бързо, лесно, качествено и най-вече „сухо“ изпълнение на редица строителни операции, предимно при оформлението на вътрешността на сградите. Това е предпочитаният метод за изграждане на различни преградни стени, за обшивка на подпокривното пространство в таванските помещения, за изграждане на вътрешни топлоизолационни конструкции, за затваряне на кухи пространства за тръбопроводи и други инсталации в бани и кухни, за окачени тавани и т.н. При неравни или криво иззидани стени вместо полагане на дебели пластове мазилка, предпочитаното решение е облицовка с плочи на гипсова основа. Такива плочи вече се използват и при направата на различни подови конструкции, което е огромно улеснение за строителите и още повече за обитателите, когато става дума за ремонт на съществуващи жилища. Сухото строителство се прилага масово, защото е удобно и качествено.

 

 

 

 

 

 

 

 

Едно от предимставата на Гипскартона е това, че

позволява лесен демонтаж и преконфигуриране на

помещенията. Удобставата на сухото строителство го

правят все по- предпочитана технология и при

жилищното строителство, и особено при ремонта и

преустройството на съществуващи стари сгради. Няма

друга по- ефективна технология.

 

 

 

 

 

 

 

 

Няма друга по-лесна за изпълнение и по-ефективна технология за ремонт на стари дъсчени подове или пък пригаждане на подпокривното пространство за обитаване.

 

ЗВУКОИЗОЛИРАЩИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ

 

Колкото по-шумна става средата, която ни заобикаля, и от която, за съжаление, не можем да избягаме, колкото повече се осъзнава трайното увреждане на здравето, което причинява шумът, толкова повече внимание се обръща на добрата звукоизолация. Все по-строги стават и съответните строителни норми. С течение на времето се затвърждава разбирането, че звукоизолацията е последното място, където е уместно да се правят икономии, защото похабените нерви не подлежат на възстановяване, колкото и средства да се хвърлят за това. В новото строителство звукоизолацията е неразделна част от проектната документация. Статията акцентира върху изолирането срещу разпространяващия се по въздуха шум и използването на стъклената вата като най-подходящ звукоизолиращ материал.


 

Сега обаче ще спрем вниманието ви на самата строителна

конструкция, в която стъклената вата изпълнява ролята на

пълнеж. Както подсказва заглавието, става дума за конструкция от

леки преградни стени, изпълнени като носеща скара от метални

профили на Knauf, и обшити с плочи от гипсфазер Vidiwall.

 

Възможностите за подобряване на звукоизолацията срещу проникване на въздушен шум са две – изграждане на масивни (дебели и тежки) преградни стени от плътни тухли и бетон или използване на конструкции със силен звукопоглъщащ ефект. В съвременното строителство почти изцяло се прилага вторият подход. Той се основава на подробно описания в предната статия звукопоглъщащ ефект на системата „маса-пружина-маса“. Успешно се реализира при леките преградни стени, при които плътният материал е облицовката от плочи гипсфазер, а пружиниращата съставка е пълнежът от стъклена или минерална вата. Тук отново подчертаваме, че се препоръчва използването на по-плътните и по-тежки плочи от гипсфазер Vidiwall, вместо обикновените облицовъчни плочи от гипсокартон. При по-високи изисквания към шумоизолацията обшивката се прави в два, дори три слоя. Защо сух под?

 

• Защото полагането е неимоверно по-бързо от класическите мокри технологии.

 

• Защото е много по-лек от обикновената замазка.

 

• Защото получавате идеално гладка повърхност.

 

• Защото веднага можете да положите всякакъв паркет, мокет, балатум или дори плочки.

 

• Защото имате възможност и за идеално изравняване нивото на пода.

 

• Защото можете да вградите подово отопление, както и всяка друга инсталация.

 

• Защото получавате допълнителни шумоизолация и топлоизолация. Защо с гипсфазер?

 

• Защото KNAUF има специално разработен продукт VIDIFLOOR, който гарантира за това да получите всички предимства на сухите подове, изредени по-горе. Това е гипсфазер, който се произвежда у нас във Видин, но се отличава от гипсфазера с марка VIDIWALL по това, че има по-добри якостни показатели и по-добра влагоустойчивост, при това без да е по-скъп.

 

• Защото материалът е напълно екологичен, за което има международно признато свидетелство. Ето няколко цифри:

 

• Минималната дебелина на пода е 20 мм. За максималната няма ограничения.

 

• Допустимият точков товар при печат 4 х 4 см е: 1,0 KN за система с 2 х 10 мм гипсфазер и 1,5 KN за 2 х 12,5 мм гипсфазер.

 

• Гарантирана е минималната степен на пожароустойчивост F30. А при системите с 2 х 12,5 мм гипсфазер се постига дори F90.

 

• Защитата от стъпков шум варира от 21dB до 28 dB.

 

• Коефициентът на топлопроводимост λ на гипсфазера е 0,29 W/mK. В съчетание с останалите материали от системата като суха посипка, пенополистирол или минерална вата , могат да се постигнат много високи стойности на топлоизолация. Кнауф е ненадминат и при всякакви тавани Таваните от плоскости на Кнауф се използват както при новото строителство, така също и при обновяването на сгради. Вместо измазване на грубите тавани с мокра мазилка строителните плоскости на Кнауф могат директно да се закрепят на дървена решетка за тавана. Окачени таванни облицовки се използубат тогава, когато напр. трябва да се намалят големи височини в помещенията, съществуващи инсталационни проводници или стърчащи носещи конструкции трябва да се интегрират в сухото пространство. В тези случаи се използват предимно металните конструкции. Чрез поставянето на минералновлакнест изолационен материал в дървената решетка, или полагането върху профилната решетка с таваните от плоскости на Кнауф се подобрява допълнително топло - и звукоизолацията в областта на тавана. При изисквания за пожарозащита таванните облицовки се изработват с пожарозащитни плоскости на Кнауф, в мокрите помещения с импрегнирани строителни или пожарозащитни плоскости. Гипсофазерните плоскости на КНАУФ - Vidiwall и Vidifloor, са с широкоспектърно приложение от мазето до тавана, със стабилност и товароносимост, подходящи са за всякакви помещения и са универсална основа за всякакви покрития. (Търговското наименование на продукта в Европа е Vidiwall и Vidifloor - съчетание от Видин и стена, съответно под. Гипсофазерните плоскости се състоят от висококачествен гипс и целулозни влакна за армиране. Vidiwall и Vidifloor от видинския завод на "Кнауф" - качество на европейско ниво Гипсофазерните плоскости на КНАУФ - Vidiwall и Vidifloor, са с широкоспектърно приложение от мазето до тавана, със стабилност и товароносимост, подходящи са за всякакви помещения и са универсална основа за всякакви покрития. (Търговското наименование на продукта в Европа е Vidiwall и Vidifloor - съчетание от Видин и стена, съответно под. Гипсофазерните плоскости се състоят от висококачествен гипс и целулозни влакна за армиране. Те се произвеждат с размери 1245 х 2000мм; 2500мм; 2540мм; 2600мм; 2750мм; 2800мм; 3000 мм, с дебелина 10; 12.5; 15 и 18 мм. Особено подходящ за "Направи си сам" е малкият размер 1000/1500 мм, удобен за транспорт и монтаж от един човек. Те служат за:

 

• облицовка на стени и тавани;

 

• окачени тавани;

 

• сглобяеми стени;

 

• сухи подове;

 

• слепени елементи с топлоизолация за предстенни обшивки и сухи подове. Гипсфазерните плоскости на КНАУФ са несъмнено един съвременен продукт с големи възможности за прилагане в строителството. За нас съществува още едно предимство, че този про-дукт на европейско ниво се Инвестиции в настоящето, крачка в бъдещето ТепеГруп е основана от фондацията на Университета Хачеттепе в Анкара. От 1986 г. групировката продължава своята дейност като част от Билкент Холдинг, собственост на университета "Билкент" и основан от същата фондация. От своето създаване до наши дни ТепеГруп чертае възходяща линия на своето развитие. ТепеГруп чрез своята висококачествена продукция се е доказала в много национални и международни проекти. Кнауф съвместно с фирмата за строителни материали от ТепеГруп произвежда гипскартон, строителни платна и гипсови шпакловъчни маси. ТепеКнауф е първата фирма във Турция, която произвежда тези продукти, отговарящи на системата за качество ISO 9002. Всички продукти, произвеждани в заводите на ТепеКнауф, се продават по световните пазари и могат успешно да се конкурират с другите производители в Европа и света.

<< Назад